top of page

Wedstrijdreglement “Het Geluid van Roels”

Art. 1

ROELS BVBA, Molenstraat 2b, 1740 Ternat, ondernemingsnummer BE0898.421.126, organiseert een wedstrijd via haar Facebook pagina. Elke persoon die in België woont, mag aan deze wedstrijd deelnemen. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn de medewerkers van ROELS BVBA en van het betrokken marketingagentschap JAMS BVBA. Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement in.

Art. 2

De wedstrijdduur om de antwoorden in te zenden loopt van 17/12/18 tot en met 20/12/18 om 15u59. Laattijdige antwoorden of inzendingen die na 20/12/18 15u59 binnenkomen worden niet meer in aanmerking genomen.

De winnaar wordt op 20/12/18 aangeduid in de kantoren van ROELS BVBA te Ternat. De hoofdprijs omvat: restaurantbon ter waarde van 150 EUR voor Restaurant 't Misverstand (Dorpsplein 4, 1700 Dilbeek).

Deelnemen aan de wedstrijd kan door alle volgende punten te ondernemen : de Facebookpagina van ROELS BVBA te Liken ("Vind ik leuk"), op de wedstrijdpost je gast te taggen en vervolgens te raden welk gereedschap het geluid maakt. Je stuurt je antwoord via Facebook messenger naar Roels (1) en je vermeldt als schiftingsvraag hoeveel personen geldig aan deze wedstrijd zullen deelgenomen hebben (2).

 

Art. 3

Om geldig te kunnen deelnemen dien je de Pagina van ROELS BVBA te liken, je gast te taggen in de wedstrijdpost en de 2 antwoorden door te sturen per Facebook messenger naar ROELS  Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Bij verschillende deelnames is enkel de eerste deelname geldig. Elke deelnemer aan een bepaalde wedstrijd, heeft slechts kans één prijs te winnen. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 

Art. 4

De winnaars worden bepaald na afloop van de wedstrijdperiode via Facebook verwittigd ten laatste 2 dagen na afloop van de wedstrijd. Alle beslissingen vanwege ROELS BVBA zijn zonder verhaal.

 

Art. 5

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken), niet tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd.

Art. 6

Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. ROELS BVBA zal deze gegevens gebruiken om hen in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.

 

ROELS BVBA treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze wedstrijd worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt ROELS BVBA de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Art. 7

De prijs is in geen enkel geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

 

Art. 8

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt ROELS BVBA zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van ROELS BVBA uit te sluiten. Zij behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan ROELS BVBA. Zij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege ROELS BVBA.

 

Art. 9

Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden geconsulteerd op de website www.bvbaroels.be.

 

Art. 10

Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook.

bottom of page